Selecteer een pagina

SPC360

\r\n

Dé methodiek voor het schrijven van een programma van eisen

\r\n

Wat is SPC360

SPC360 is een innovatieve methode om een programma van eisen op te stellen. Én is een database om te komen tot een contractdocument dat leesbaar is voor zowel opdrachtgevers als ontwerpers en aannemers.

Wat kan SPC360?

SPC360 kan op eenvoudige wijze complexe projecten specificeren, koppelt stakeholders met ambities en eisen en is geschikt als contractstuk voor zowel DBFMO en PPS projecten als traditionele vormen van contracteren.

Wat bieden wij

Wij bieden een gemakkelijk te gebruiken database met goed leesbare rapportages die ruimte laat voor dromen en out-of-the-box denken. Waarom de eis gesteld werd en door wie blijft altijd traceerbaar.

Wat is SPC360?

Methode SPC360 is een database voor het specificeren, programmeren en contracteren van projecten in de utiliteitsbouw. De methode heeft een heldere structuur die gebaseerd is op drie niveaus: organisatie – ambities- eisen.

Het eerste niveau betreft de organisatie. WIE stellen de eisen, wie zijn de belanghebbenden.

Het tweede niveau is gericht op de vraag WAAROM een eis gesteld wordt: welke ambitie ligt er aan ten grondslag. Want een project start met ambities.

Het derde niveau: HOE wenst de opdrachtgever een oplossing voor de huisvestingsvraag, welke eis moet geformuleerd worden.

SPC360 methodiek
Ontwerpen en realiseren van gebouwen

Wat kan SPC360?

Het ontwerpen en realiseren van gebouwen is een complex proces. Dit proces verandert gaandeweg (van initiatief tot oplevering) in abstractie (van idee naar uitvoering), in de mate van deskundigheid (van opdrachtgever naar ambachtsman) en in het aantal betrokkenen (van één initiatiefnemer tot veel disciplines).

Om goed te kunnen communiceren tussen alle betrokken partijen is het belangrijk dat de ontwerper begrijpt wat en waarom het gevraagd wordt en hoe het getoetst wordt en de opdrachtgever moet de teksten herkennen: “dit is inderdaad wat ik wil”. Daarmee houdt de opdrachtgever de regie tijdens het proces.

Wat wij bieden

Wij zijn een onafhankelijke organisatie die een database aanbied waarmee u een project volgens de SPC360 methode kunt specificeren.

Alle gegevens voert u in op uw eigen database waardoor u zelf bepaalt wie bevoegd is om de gegevens aan te passen.

Naast standaard rapportages kunnen wij u ook project specifieke rapportages aanbieden. Hier in wordt altijd de meest actuele versie van de database vastgelegd.

De interface is simpel in zijn eenvoud en stelt u als gebruiker in staat zelfstandig de data in te voeren en te raadplegen.

Wij werken op basis van een licentie per project en niet per gebruiker. Wanneer u niet meer wenst te muteren in de database sluiten wij de invoer, maar blijven de gegevens nog wel voor de looptijd van uw project door u te raadplegen. Vanaf dat moment brengen wij geen maandelijkse licentiekosten meer in rekening.

Ten behoeven van het verificatieproces waarbij het ontwerp wordt getoetst aan de ingevoerde ambities en eisen heeft u de beschikking over de “invoer-functie” en “alleen-lezen-functie”.

SPC360 methodiek